muhalif olan

adj. dissentient

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • muhalif — is., Ar. muḫālif 1) Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse Muhaliflerin, Mecliste ordu aleyhine açtıkları cereyan devam ediyordu. Atatürk 2) sf. Aykırı Fikrine, ümidine, arzusuna muhalif bir şeye rast gelince hemen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MUHALİF — Uymayan. Birbirine benzemiyen. Birbirine zıt olan. * Başka şekilde düşünen. * Karşı duran …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ALEYHDAR — Muhalif olan. Aynı fikirde olmayan. Zıt olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜNAKIZ — Birbirini tutmayan, zıt olan, nakzeden. * Başka kelâmın mânasına muhalif olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • NAKİZ(E) — (Nakz. dan) Zıt, karşı. Birbirine karşı, zıt olan şey veya iş. * Man: Bir şeyin, bir kaziyenin hükmüne, mânasına muhalif olan veya ondan başka kaziye. Bir şeyi ref eden şey. (Meselâ: Her insan hayvandır. Bazı insan hayvan değildir. kaziyeleri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • EZDAD — Zıdlar. Mukabil ve muhalif olan şeyler. Birbirinin tersi veya zıddı olanlar.(Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök atmış: Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemâl noksan, ziya zulmet, hidayet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜNAFÎ — Zıt, uymaz, aksi, aykırı. Mugayir ve muhalif olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEARIZ — Birbirine zıt ve muhâlif olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEHALİF — Birbirine muhalif olan. Birbirine uymayan. Birbirini tutmayan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası — Progressive Republikanische Partei Gründung …   Deutsch Wikipedia

 • MAKZÎ — Kaza olunmuş, ödenmiş, te diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab ı Hakk ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.